Kundservice

Kontakta oss om du har frågor angående varan, varorna eller din beställning. Ring Höijers på telefon 0477-100 62, Tisdag-Fredag 10-18.00. Vi svara gärna och berätta om våra varor. el. maila hoijers@telia.com

Bytesrätt & Öppet köp
Bytesrätt och öppet köp gäller plomberad vara är upp till 14 dagar mot uppvisande av kvitto. Du kan skicka tillbaka varan eller byta/lämna tillbaka den i butiken i Tingsryd. Bytesrätt och öppet köp gäller inte presentkort (guldtackor), reavaror, graverade saker eller andra specialbeställningar.

Ångerrätt
Du har alltid ångerrätt i 14 dagar i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Höijers detta inom 14 dagar från det att du fått varan (ångerfristen). Meddela Höijers angående din retur genom telefon el. mail hoijers@telia.com. När sedan varan returneras skicka du med kvittot i paketet tillsammans med varan. Varan ska vara returnerad  inom 14 dagar och är den plomberad (Blomdahl m.m) få plomberingen inte vara bruten, förvarad i sin originalförpackning och väl emballerad så att den inte skadas. Du kan också lämna in din retur kostnadsfritt på Höijers i Tingsryd.

För mer information om ångerrätt, se Köpvillkor längre ner på denna sida.

Frakt & Leverans
Du kan hämta dina varor på Höijers i Tingsryd kostnadsfritt. Vid beställning till hemadress tillkommer en frakt kostnad på 50 kr. Vi försöker alltid leverera inom 3-5 arbetsdagar från den dag beställningen gjorts. Leverans inom Sverige.

Betalning
På höijers kan du betala med Paypal eller Swish

Avtalsvillkor
Dessa villkor (”Avtalsvillkoren”) gäller för köp hos HÖIJERS Optik & Guld AB 556088-8181
Postadress: Box 2 , 362 21  Tingsryd
Besöksadress: Torggatan 1, 362 30  Tingsryd
Tel: 0477 – 10062
E-postadress: hoijers@telia.com

Allmänt
Höijers säljer smycke och presenter via Internet till dess kunder (”Kund”) i Sverige. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år (”Privatkund”) eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt ”Företagskund”). Försäljning sker via webbplatserna www.hoijers.se. Genom att registrera ett konto och slutföra en beställning accepterar Kund Avtalsvillkoren.Höijers reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatserna.

Priser och avgifter
Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatserna. Höijers förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering. Moms är 25 %.

Fraktavgifter
Aktuella avgifter framgår av Webbplatsen
För fraktalternativet ”Fri frakt” tillkommer ingen fraktavgift.

Beställning
Beställning kan endast göras på Webbplatsen eller via Höijers fysiska affär, såvida inte särskild överenskommelse ingåtts före beställningen. Bindande avtal uppkommer först när Höijers per e-post bekräftat beställningen. Höijers reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt. Kund har rätt att före Höijers expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att Kund erhållit e-post om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt om Kund fått en del av sin beställning. Meddelanden från Höijers sänds normalt till den e-postadress som Kund registrerat på Konto alternativt angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post. Beställning hos Höijers sker via ett konto hos Höijers.

Kontoregistrering och Konto
Kund som beställer via Konto får tillgång till tjänster som kräver inloggning såsom mina sidor med orderhistorik, favoriter, bevakningar. Kund registrerar namn, e-postadress och postadress och telefonnummer. Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord. Kund godkänner Avtalsvillkoren och för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling. Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på Konto. Kund ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan än den som äger rätt att göra beställning för Kunds räkning.

Betalning
All betalning sker via Swish och PayPal.

Leverans
Leverans sker normalt med paket eller varubrev till Privatkund. Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på Webbplatserna ska Höijers per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning. Har Kund beställt produkter med olika leverans tids klasser sker leverans enligt den längsta leveranstids klassen i beställningen. Om leveransen delas på fler försändelser än Kund valt debiteras Kund ingen ytterligare fraktavgift. Höijers ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Kund ansvarar för varorna vid retur till Höijers.

Ångerrätt
Kund har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar (”Ångerfrist”) från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Höijers detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via 0477-10062 alternativt Konsumentverkets standardformulär, http://www.konsumentverket.se. Kund ska återsända varan till Höijers utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat Höijers om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjorton dagars period löpt ut. Vid utnyttjandet av Ångerrätten står Kund för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska Höijers utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Höijers underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kund valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). Höijers förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund.  

Reklamation
Om Höijers har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Höijers. Kontakt sker med Höijers kundservice via e-post: hoijers@telia.com eller telefon på nummer 0477-10062. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast 14 dagar efter leveransdagen. Höijers följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se, och svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på konkurrensverket.se Reklamation ska minst innehålla följande information:
Ordernummer och titel på de produkter som kund vill reklamera.
Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Höijers. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Höijers bekostnad förutsatt att Kund följer Höijers instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:
Kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
Behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
Häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Ansvar
Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkund tvingande konsumentlagstiftning har Höijers inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Höijers varken för direkt eller indirekt skada. Höijers ansvarar inte för innehållet på webbplats till vilken länk finns från Webbplatserna eller Appen. Höijers garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatserna och Appen.

Höijers ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom Webbplatserna eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant. Höijers ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatserna eller Appen.

Höijers ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatserna. Höijers ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom Höijers uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag. Kund ansvarar för att inte obehöriga får tillgång till Kunds användarnamn och lösenord.

Personuppgiftsbehandling
Höijers är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina inköp, för marknadsföringsändamål genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster.
Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring ber vi dig att antingen ringa oss på telefonnummer 0477 – 100 62 mejla till oss på hoijers@telia.com eller skriva till Höijers Optik Guld Box 2   362 30 Tingsryd, och meddela oss detta. Du har som kund rätt att efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Cookies
För handla via Webbplatserna behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatserna, t ex varukorgen, repetition av tidigare sökningar och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information. Cookies används även för att lagra opersonlig aggregerad besöksstatistik i Google Analytics, ett analysverktyg Höijers använder för att förbättra användarupplevelsen på Webbplatserna.

Genom att navigera på Webbplatserna lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att du t ex inte kan logga in eller lägga varor i varukorgen. Övriga delar av Webbplatserna kan besökas även om cookies inte accepteras. Ändring av Avtalsvillkoren

Dessa villkor gäller tills vidare men Avtalsvillkoren kan ändras av Höijers. Efter att en Kund gjort sin beställning har inte Höijers rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.

Tvist
Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos Höijers. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer Höijers följer. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se. Dessa Avtalsvillkor ändrades senast den [2017-11-06]