EA Army

För att våra celler i kroppen ska för att fungera så optimalt som möjligt vi ha ett neutralt läge mellan positiva och negativa joner.
Då vi i vårt dagliga liv utsätts för massa positiva joner från mobiltelefoner, datorn, trådlöst trafik oxidera vi vid denna obalans. Det som påverkas då i många fall är försämrad sömn, stelhet, blodcirkulation, värk, stress och oro!
Vid användning av våra starka produkter med massa negativa joner kan mycket av dessa problem lösas.

Guld och Silver är alltid rätt