HÖIJERS Optik & Guld Smycke – Kunskap –  Service  – Kvalité

EA Army

För att våra celler i kroppen ska för att fungera så optimalt som möjligt vi ha ett neutralt läge mellan positiva och negativa joner.
Då vi i vårt dagliga liv utsätts för massa positiva joner från mobiltelefoner, datorn, trådlöst trafik oxidera vi vid denna obalans. Det som påverkas då i många fall är försämrad sömn, stelhet, blodcirkulation, värk, stress och oro!
Vid användning av våra starka produkter med massa negativa joner kan mycket av dessa problem lösas.