Urna Viso Vit

499kr

Urna Viso blomvas vit
Urna Viso blomvas vit

Urna VISO vit
i botten 8 cm Uppe 23cm
Höjd 20 cm